nhc_logo

Där alla hårtransplantationer leds av legitimerade svenska läkare.

New Hair Clinic

En metod vi föredrar

FUE-metoden

FUE-metoden är en snabb och effektiv behandling. Vi inleder med att designa hårlinje och sättytor, – virvlar, naturligt fall och inte minst Dina egna önskemål beaktas. Samtidigt värderar vi tagytornas status avseende hårtäthet och övrig kvalitet.

Fyller igen skadade områden

Rekonstruktion

Rekonstruktion vid hårtransplantation kan göras efter patientens behov och önskemål. Patienter som utfört Punch graft operation kan vi hjälpa genom att fragmentera oönskade transplantat eller fylla i tomma områden med nya FUE transplantat.

En gammal metod

Strip metoden

Hårtransplantation med Strip är en metod som vi under många år har tillämpat vid New Hair Clinic. Numera har antalet Strip operationer minskat till fördel för FUE metoden som oftast är lämpligast.

Verksamma sedan 1992

New Hair Clinic är Sveriges största specialiserade klinik på hårtransplantationer. Personalen här är erfaren och specialiserad på sitt område. Vi startade vår klinik i lokaler i Lund och finns nu även i Stockholm.

Signatur Eva

Varför våra patienter återkommer till oss