FUE metoden

Alla våra behandlingar leds av legitimerade svenska läkare.

FUE metoden New Hair Clinic

FUE Metoden

hos New Hair Clinic

FUE är en snabb och effektiv behandling. Vi inleder med att designa hårlinje och sättytor, – virvlar, naturligt fall och inte minst Dina egna önskemål beaktas. Samtidigt värderar vi tagytornas status avseende hårtäthet och övrig kvalitet. Hårgrupper från nacke och huvudets sidor används då de är stabila för transplantation och beständiga för framtiden.

I väntan på implantering förvaras härefter hårtransplantaten i salt/näringslösning. Nästa steg är att göra millimeterstora hudjack i området som skall täckas med nytt hår. Jackens riktning, djup och vinkel är avgörande för resultatet. Härefter sätter vi med pincett in ett transplantat i varje jack, ett precisionsarbete i luppförstoring. Samtliga operationsmoment utföres med steriliserad specialutrustning av högsta kvalitet.Vi arbetar i, för ändamålet designade, operationssalar.

FUE Metoden

något vi föredrar

Hos oss på New Hair Clinic, föredrar vi att använda FUE (Follicular Unit Extraction) teknik, som ger minimal smärta under återhämtning, inga synliga ärr och snabbare läkningsprocess och där inga skalpeller, häftklamrar eller suturer används under operationen. Medan FUT-metoden (Follicular Unit Transplantation) kräver avlägsnande av huden, med FUE metoden avlägsnas follikulära enheter individuellt från patientens givarområde och transplanteras en efter en.

FUE
Varför våra kunder återkommer till oss
De sanna berättelserna
Mer information?
Låt oss ringa upp dig.
[]
1 Step 1
Previous
Next
powered by FormCraft