FUE-metoden
En effektiv metod för en lyckad hårtransplantation

FUE-metoden

FUE-metoden är en snabb och effektiv behandling. Vi inleder med att designa hårlinje och sättytor, – virvlar, naturligt fall och inte minst Dina egna önskemål beaktas. Samtidigt värderar vi tagytornas status avseende hårtäthet och övrig kvalitet. Hårgrupper från nacke och huvudets sidor används då de är stabila för transplantation och beständiga för framtiden.

I väntan på implantering förvaras härefter hårtransplantaten i salt/näringslösning. Nästa steg är att göra millimeters hudjack i området som skall täckas med nytt hår. Jackens riktning, djup och vinkel är avgörande för resultatet. Härefter sätter vi med pincett in ett transplantat i varje jack, ett precisionsarbete i luppförstoring. Samtliga operationsmoment utföres med steriliserad specialutrustning av högsta kvalitet.Vi arbetar i, för ändamålet designade, operationssalar.

Under många år utförde vi hårtransplantationer genom att skära ut en hudremsa från bakhuvudet, och låta våra tekniker under mikroskop separera fram hårsäcksgrupperna. Den internationellt mest gångbara beteckningen för den metoden är FUT.

Ett syskonpar i Australien ”uppfann” FUE strax före millennieskiftet, och mycket snart var man också igång med en liknande teknik i New York. Vi på NHC gjorde våra första FUE-operationer på hösten 2004. Allteftersom vår erfarenhet ökande och vi insåg att man på en operationsdag kunde omfördela lika många transplantat med FUE som med den tidigare ”stripmetoden” började vi fråga oss varför vi skulle fortsätta att använda skalpellen.

De senaste 3-4 åren har vi nästan uteslutande använt FUE-metoden. I nästan alla situationer har vi funnit att FUE är ett bättre eller åtminstone helt likvärdigt alternativ till FUT. Våra patienter upplever FUE som helt odramatiskt, inget långt sår som kanske smärtar eller stramar, om man skulle nicka till, inga suturer att ta, ingen ärrlinje att oroa sig för. Och kostnaden är numera nere på samma nivå som för FUT, om man tar hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Läs vanligt förekommande frågor

Vi har en samlad kunskapsbank för frågor gällande FUE-metoden och hårtransplantationer.

Varför våra patienter återkommer till oss