c

Hårtransplantation

FUE metoden

FUE metoden är en metod vi på New Hair Clinic har vidareutvecklat i flertal år för att leverera en metod som innefattar hög säkerhet med hög kapacitet, även vid vilken internationell jämförelse som helst. Tack vare ett utarbetat praktiskt system som innebär att vissa medicinska uppgifter delegeras, innehar vi två team med två FUE tekniker i vardera som kan arbeta på en och samma patient samtidigt och avlösa varandra. Ingen ensam doktor klarar att drilla ut 3000 hårsäcksgrupper ensam, men för våra team ligger det mycket väl inom möjligheternas gränser.

FUE på New Hair Clinic

De senaste 3–4 åren har vi nästan uteslutande använt FUE metoden. I nästan alla patientkonsultationer har vi funnit att FUE metoden är ett bättre eller åtminstone helt likvärdigt alternativ till FUT. Våra patienter upplever FUE som helt odramatiskt, inget sår som kan smärta eller strama, inga suturer att ta, ingen ärr-linje att oroa sig för. Och kostnaden är numera nere på samma nivå som för FUT, om man tar hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

FÖRBEREDELSE

I väntan på inplantering förvaras hårtransplantaten i salt och näringslösning. Nästa steg är att förbereda området där transplantaten skall sättas där riktning, djup och vinkel är avgörande för resultatet. Härefter sätter vi med pincett in ett transplantat i varje jack och där varje transplantat innehåller en till flera hårsäckar och är ett precisionsarbete i lupp förstoring. Samtliga operationsmoment utföres med steriliserad specialutrustning av högsta kvalitet. Vi arbetar i, för ändamålet designade operationssalar.

Klicka För Mer Information

Frågor eller Funderingar?

New Hair Clinic Lund
Skiffervägen 92,
224 78 Lund

 

E-post: lund@newhairclinic.se
Telefon: 046-14 32 80
Fax: 046-30 30 08

New Hair Clinic Stockholm
Nybrogatan 75,
114 40 Stockholm

 

E-post: sthlm@newhairclinic.se
Telefon: 08-32 28 00

5

FUE tekniker

25

års erfarenhet

2

Läkare

c

Boka

Kostnadsfri Konsultation

Boka din kostnadsfria konsultation hos oss Online.