FUE METODEN

Vid NHC har vi utvecklat hårtransplantation med FUE till en metod med hög säkerhet och hög kapacitet, även vid vilken internationell jämförelse som helst. Tack vare ett pragmatiskt system, där vissa medicinska uppgifter får delegeras, har vi skaffat oss två team med två FUE-tekniker vardera. De kan arbeta på patienten samtidigt, och avlösa varandra. Ingen ensam doktor klarar att drilla ut 3000 hårsäcksgrupper ensam, men för våra team ligger det mycket väl inom möjligheternas gräns.

Design & Planering

FUE metoden är en snabb och effektiv behandling. Vi inleder med att designa hårlinje och sättytor, – virvlar, naturligt fall och inte minst Dina egna önskemål beaktas. Samtidigt värderar vi tagytornas status avseende hårtäthet och övrig kvalitet.

Hårgrupper från nacke och huvudets sidor används då de är stabila för transplantation och beständiga för framtiden.

Se exempel på före och efterbilder

Förberedelse

I väntan på implantering förvaras härefter hårtransplantaten i salt/näringslösning. Nästa steg är att göra millimeters hudjack i området som skall täckas med nytt hår. Jackens riktning, djup och vinkel är avgörande för resultatet. Härefter sätter vi med pincett in ett transplantat i varje jack, ett precisionsarbete i luppförstoring. Samtliga operationsmoment utföres med steriliserad specialutrustning av högsta kvalitet. Vi arbetar i, för ändamålet designade, operationssalar.

Historia & Bakgrund

Under många år utförde vi hårtransplantationer genom att skära ut en hudremsa från bakhuvudet, och låta våra tekniker under mikroskop separera fram hårsäcksgrupperna. Den internationellt mest gångbara beteckningen för den metoden är FUT.

Ett syskonpar i Australien ”uppfann” FUE strax före millennieskiftet, och mycket snart var man också igång med en liknande teknik i New York. Vi på NHC gjorde våra första FUE-operationer på hösten 2004. Allteftersom vår erfarenhet ökande och vi insåg att man på en operationsdag kunde omfördela lika många transplantat med FUE metoden som med den tidigare FUT metoden började vi fråga oss varför vi skulle fortsätta att använda skalpellen.

FUE på New Hair Clinic

De senaste 3-4 åren har vi nästan uteslutande använt FUE metoden. I nästan alla situationer har vi funnit att FUE är ett bättre eller åtminstone helt likvärdigt alternativ till FUT. Våra patienter upplever FUE som helt odramatiskt, inget långt sår som kanske smärtar eller stramar, om man skulle nicka till, inga suturer att ta, ingen ärrlinje att oroa sig för. Och kostnaden är numera nere på samma nivå som för FUT, om man tar hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

FUE metoden man
Våra garantier
Klicka för att läsa

Vi garanterar att hårtransplantationen alltid sker under direkt ledning av svensk legitimerad läkare, och på ett till alla delar fullt professionellt sätt. Det innebär bland annat att vi är uppdaterade när det gäller senaste forskning och teknologi, och att vi använder de absolut bästa instrumenten på marknaden, och att vår personal är utbildad och har tillräcklig erfarenhet.

Resultaten kan variera från en patient till en annan, vilket beror på att alla har olika förutsättningar. I vissa fall finns problem som kan bero på individens allmänna hälsoläge och ”livsstil”, eller problem till följd av tidigare genomförda operationer i skalpen.

Resultaten kan också, till viss del, vara beroende av att eftervårdsinstruktioner följs.

Under normala förhållanden överlever en stor majoritet av de hårsäckar, som inplanteras. Vi ser ytterst sällan komplikationer (exempelvis infektioner), som påverkar uppväxten av transplanterat hår. Genom att de flesta patienter bedöms ca ett dygn efter avslutad transplantation, upptäcker vi alltid infektioner, och kan sätta in behandling innan skada sker.

Skulle Du inte bli nöjd kommer vi tillsammans att analysera situationen för att försöka hitta en förklaring. Vi har ett generöst synsätt, och kommer ytterst sällan i konflikt med våra patienter. Det förutsätts dock att Du haft realistiska förväntningar på vad som kan uppnås utifrån Dina förutsättningar. Vi lägger ner stora resurser på konsultationer före behandling.

Om hårtransplantation utförs på annan klinik efter det att du har opererats hos oss, bortfaller vårt garantiansvar för tidigare operationer. Likaså om du uppenbart missköter din eftervård.

HAR DU EN FRÅGA? HITTA SVARET DIREKT

Vi har en samlad kunskapsbank för frågor gällande hårtransplantationer. FUE metoden är den i särklass populäraste metoden för hårtransplantationer och vi har koll på allt. Klicka dig vidare för att se om just din fråga besvaras i vår populära FAQ sektion.

PATIENT

UTLÅTANDEN

Konsultationer med Mats Ingers i Stockholm

Mats Ingers
Måndag den 19/12 finns jag uppe i Stockholm för konsultationer. Passa på att boka en konsultationstid för att vara säker på att det finns tider lediga för dig. Kontakta oss för mer information.

Leg. läkare: Mats Ingers
KONTAKTA OSS FÖR BOKNING