c

Hårtransplantation

FUE metoden

FUE står för Follicular Unit Extraction. Det skulle fritt kunna översättas ”utdrillning av naturliga hårsäcksgrupper”. Metoden utvecklades av ett australiskt syskonpar i slutet av 1990-talet, och togs upp i USA kring år 2000. NHC har utfört FUE sedan 2004. Då var kapaciteten sällan mer än 600 grafts på en dag, och instrumenten grövre. Numera ligger vår dagskapacitet över 3000 FUE, och våra instrument är optimerade för att vi skall kunna utföra FUE säkert och effektivt. Även vid internationell jämförelse är 3000 FUE mycket. Vi kan använda två team med vardera två FUE tekniker. De kan arbeta på en och samma patient samtidigt och avlösa varandra. På så vis kan koncentrationen bibehållas, och behandlingstiderna hållas nere på rimlig nivå.

FUE HAR TAGIT ÖVER

De senaste 3–4 åren har vi nästan uteslutande använt FUE metoden. I nästan alla patientkonsultationer har vi funnit att FUE är ett bättre eller åtminstone helt likvärdigt alternativ till FUT. Våra patienter upplever FUE som helt odramatiskt, inget sår som kan smärta eller strama, inga suturer att ta, ingen ärr-linje att oroa sig för. Och kostnaden är numera nere på samma nivå som för FUT, om man tar hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen.

SKÖRD OCH JACKNING

När vi utför FUE, dvs skördar de hårsäckar som vi skall omfördela, ligger du bekvämt och sover förmodligen. Ytorna har noga lokalbedövats. Det momentet har du inget minne av, då du fått lugnande medel (midazolam) strax före.

 

I väntan på inplantering förvaras hårtransplantaten i speciell salt- och näringslösning. Nästa steg är att förbereda området där transplantaten skall sättas. Det kallar vi ”jackning”. Instrumentet vi använder gör kanaler med noga bestämd riktning och vinkel i förhållande till hudytan. Kravet på täthet är olika i olika situationer. Ytorna är lokalbedövade.

INPLANTERING OCH AVSLUTNING

Sista momentet innebär att ett transplantat = en naturlig hårsäcksgrupp träs ner i varje stickkanal. Lokalbedövningen sitter i, och du kan sova dig igenom detta moment om du vill. Håret kommer att växa i den vinkel och riktning som anvisades vid ”jackningen”. Vid en FUE med 2000 transplantat har klockan förmodligen hunnit bli fyra när sista hårsäcksgruppen är på plats.

 

Alla ytor kommer därefter att rengöras noga, och man kontrollerar att alla transplantat sitter på plats innan ytorna skyddas med salvkompresser, vanliga kompresser och ett robust bandage. Du känner dig förmodligen lite ”seg” resten av dagen på grund av de läkemedel du fått. Du har ett eget rum på kliniken. Nästa dag efter frukost tar vi av alla förband så att vi kan se att alla ytor är OK. Sedan får du information, och är därefter redo för hemfärd. Många uttrycker förvåning över att allt har gått så smidigt och smärtfritt. Midazolam gör att man inte minns lokalbedövningen.

Klicka För Mer Information

Frågor eller Funderingar?

New Hair Clinic Lund
Skiffervägen 92,
224 78 Lund

 

E-post: lund@newhairclinic.se
Telefon: 046-14 32 80
Fax: 046-30 30 08

New Hair Clinic Stockholm
Nybrogatan 75,
114 40 Stockholm

 

E-post: sthlm@newhairclinic.se
Telefon: 08-32 28 00

5

FUE tekniker

25

års erfarenhet

2

Läkare

c

Boka

Kostnadsfri Konsultation

Boka din kostnadsfria konsultation hos oss Online.